× Immobrussel Appartementen Nieuws Contact FR

Félicitat Residence A

Felicitat Residence A      excl.BTW

A.0.1       ...      Verdieping: 0

2   1   Tuin:54.2m2

104.08m2   Opp.terras:14.04m2

  VERKOCHT

project happiness feliciat
A.0.2       ...      Verdieping: 0

3   1

134.37m2   Opp.terras:11.82m2

  VERKOCHT

project happiness feliciat
A.0.3       ...      Verdieping: 0

2   1   Tuin:3.13m2

120.58m2   Opp.terras:4.06m2

Plan  TE KOOP

project happiness feliciat
A.1.1       ...      Verdieping: 1

2   1

86.22m2   Opp.terras:18.54m2

  VERKOCHT

project happiness feliciat
A.1.2       //      Verdieping: 1

3   2

128.1m2   Opp.terras:5.72m2

  VERKOCHT

project happiness feliciat
A.2.1       ...      Verdieping: 2

2   1

85.01m2   Opp.terras:5.65m2

  VERKOCHT

project happiness feliciat
A.2.2       ...      Verdieping: 2

2   1

82.36m2   Opp.terras:5.72m2

  VERKOCHT

project happiness feliciat
A.2.3       ...      Verdieping: 2

1   1

72.75m2   Opp.terras:5.72m2

  VERKOCHT

project happiness feliciat
A.2.4       ...      Verdieping: 2

2   1

82.34m2   Opp.terras:5.65m2

  VERKOCHT

project happiness feliciat
A.3.1       ...      Verdieping: 3

2   1

85.01m2   Opp.terras:5.65m2

  VERKOCHT

project happiness feliciat
A.3.2       ...      Verdieping: 3

2   1

82.36m2   Opp.terras:5.72m2

  VERKOCHT

project happiness feliciat
A.3.3       ...      Verdieping: 3

1   1

72.75m2   Opp.terras:5.72m2

  VERKOCHT

project happiness feliciat
A.3.4       ...      Verdieping: 3

2   1

82.34m2   Opp.terras:5.65m2

  VERKOCHT

project happiness feliciat
A.4.1       //      Verdieping: 4

2   1

85.01m2   Opp.terras:5.65m2

  VERKOCHT

project happiness feliciat
A.4.2       ...      Verdieping: 4

2   1

82.36m2   Opp.terras:5.72m2

    VERKOCHT

project happiness feliciat
A.4.3       ...      Verdieping: 4

2   1

72.75m2   Opp.terras:5.72m2

  VERKOCHT

project happiness feliciat
A.4.4       ...      Verdieping: 4

2   1

82.34m2   Opp.terras:5.65m2

  VERKOCHT

A.5.1       //      Verdieping: 5

2   1

85.01m2   Opp.terras:5.65m2

  VERKOCHT

project happiness feliciat
A.5.2       //      Verdieping: 5

2   1

82.36m2   Opp.terras:5.72m2

  VERKOCHT

project happiness feliciat
A.5.3       ...      Verdieping: 5

1   1

72.75m2   Opp.terras:5.72m2

  VERKOCHT

project happiness feliciat
A.5.4       ...      Verdieping: 5

2   1

82.34m2   Opp.terras:5.65m2

  VERKOCHT

project happiness feliciat
A.6.1       ...      Verdieping: 6

3   2   incl.parking(box):2

123.26m2   Opp.terras-tuin:182.45m2

PLAN  TE KOOP

project happiness feliciat
Felicitat  2019 Immobrussel.eu

  

ondergrondse parking

   CONTACT

project happiness feliciat